آیا می دانید لیبل یا گواهی شرکت بذر و نهال ایران چیست؟
لیبل یعنی محصول شما استاندارد این نهاد را دارد و برای گرفتن این استاندارد میبایست ویژگی هایی را داشته باشید، یکی از ویژگی های لیبل سیب زمینی، فاصله 400 متر تا مزرعه کشت سیب زمینی است.


در اردبیل، به علت وجود منابع کافی، مزارع زیادی به کشت سیب زمینی مشغول هستند و به همین دلیل نهاد بذر و نهال ایران به کشاورزان اردبیلی، لیبل خود را نمی دهد.
ولی نگران نباشید. در اردبیل همیشه باد با سرعت حداقل 8 کیلومتر بر ساعت می وزد و آفت ها نمی توانند به مزارع دیگر منتقل شوند.


خرید بذری سیب زمینی اگریا اردبیلی ما

برای خرید بذر سیب زمینی اگریا ما که در استان اردبیل تولید شده است، می توانید بر روی اینجا کلیک کنید و اگر میخواهید سایت اصلی ما را ببینید، بر روی اینجا کلیک کنید.